نمایش آمار

مجموع کاربران3998

مجموع شرکتها 2378

مجموع کار جو 865

مجموع درخواستیها140

مجموع شغل 16629

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Sales & Marketing با Link you web TechnologiesکابلOct-31
 Female Community Mobilizer با AADAننگرهارOct-1
 TSFP Supervisor Female با AADAننگرهارOct-5
 Admin/ Finance Assistant با AADAننگرهارOct-1
 Midwife با Afghan Family Guidance Association |AFGAکابلNov-4
 Sales Man با arsh technical services companyکابلOct-20
 PROCUREMENT OFFICER با DAI/MusharikatکابلOct-8
 Civil/Structural Engineer- Mid Level با Tetra TechکابلOct-7
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En