نمایش آمار

مجموع کاربران4061

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع پستها 17402

   Integrity Building Program Assistant expire in 1 هفته مانده

Integrity Building Program Assistant Job Position Available With Integrity Watch Afghanistan In بامیان province
Hit: 23  In: 2016-10-20 12:00:05   لایک

   Integrity Building Program Assistant expire in 1 هفته مانده

Integrity Building Program Assistant Job Position Available With Integrity Watch Afghanistan In کندوز province
Hit: 40  In: 2016-10-20 10:00:02   لایک

   Program Officer expire in 4 روز مانده

Program officer Job Position Available With Integrity Watch Afghanistan In کابل province
Hit: 45  In: 2016-10-18 15:00:02   لایک

   Guard And Cleaner expire in 2 ساعت مانده

Guard and Cleaner Job Position Available With Integrity Watch Afghanistan In بلخ‎ province
Hit: 550  In: 2016-10-16 17:00:04   لایک
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En