نمایش آمار

مجموع کاربران4068

مجموع شرکتها 2475

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع پستها 17548

   Economic Investment Specialist expire in 2 هفته مانده

Economic Investment Specialist Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 1466  In: 2016-10-23 18:00:02   لایک

   National Post Clearance Audit.. expire in 2 هفته مانده

National Post Clearance Audit Specialist - Readvertised Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 40  In: 2016-10-23 17:00:03   لایک

   Procurement Assistant expire in 2 روز مانده

Procurement Assistant Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 54  In: 2016-10-23 14:00:02   لایک

   National E-payment Specialist expire in 2 هفته مانده

National E-Payment Specialist Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 44  In: 2016-10-23 14:00:02   لایک

   Youth Specialist expire in 5 روز مانده

Youth Specialist Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 73  In: 2016-10-18 13:00:02   لایک

   Compliance Manager expire in 24 ساعت پیش

Compliance Manager Job Position Available With Chemonics/ATAR In کابل province
Hit: 119  In: 2016-10-13 10:00:03   لایک
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En