نمایش آمار

مجموع کاربران4076

مجموع شرکتها 2485

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع پستها 17689

   Senior Provincial Engineer expire in 1 هفته مانده

Senior Provincial Engineer Job Position Available With OXFAM In هرات province
Hit: 79  In: 2016-10-27 11:00:02   لایک

   Provincial Manager expire in 1 هفته مانده

Provincial Manager Job Position Available With OXFAM In هرات province
Hit: 44  In: 2016-10-27 09:00:03   لایک

   Package Manager expire in 1 هفته مانده

Package Manager Job Position Available With OXFAM In هرات province
Hit: 47  In: 2016-10-27 09:00:03   لایک

   Package Manager expire in 1 هفته مانده

Package Manager Job Position Available With OXFAM In هرات province
Hit: 35  In: 2016-10-27 09:00:03   لایک

   Chief Trainer expire in 1 هفته مانده

Chief Trainer Job Position Available With OXFAM In هرات province
Hit: 380  In: 2016-10-26 18:00:02   لایک
En