نمایش آمار

مجموع کاربران4065

مجموع شرکتها 2474

مجموع کار جو 883

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17506

ستره محکمه
ستره محکمه
http://supremecourt.gov.af
0
,
درباره
دراین برهه ای از زمان طرح و تطبیق اصلاحات قضایی که به منظور بهبود کیفی نظام وسرعت عمل در اجراآت آن براه انداخته شده از اقدامات مهمی محسوب می گردند .در ادامه وتحقق این پلان پس از استعانت الهی اتکاء ما به منسوبین قضایی است. ما به طرز لباس کسی علاقه ای نداریم، علاقه ما به قلب، احساس، اخلاص و وفاداری منسوبین قضاء است ما با یک ملت مظلوم و بیچاره ولی مومن، متعهد و متوکل مواجهیم که سرنوشت شان را از مقدورات الهی می دانند واز کسی شکوه ای ندارند ولی صرف عدالت میخواهند و داد خواهی، نه سرگردانی که تحقق خواست آنان فقط به رهنمایی درست و سلوک نیک مجریان امور وابسته است ما متعهد هستیم تا نفس اماره را کنار گذاشته در ایفای امور از نفس مطمئنه کار بگیریم وحرکات ما درچوکات قانون ومقررات توأم با صداقت و ایمان داری باشد. از ظلم بپرهیزیم زیرا بر اساس نصوص قرآن و احادیث نبوی وقتی ما عدالت نمی کنیم و یا حق را باطل و به حقدار آن نمی سپاریم بدین معنی است که ظلم می کنیم. ما باید به داد مظلوم برسیم، اشکهای آنان را بزداییم و برزخم های شان التیام گزاریم و بدینوسیله رسالت قضایی را به نحو درست ومطلوب آن دنبال نمائیم.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En