نمایش آمار

مجموع کاربران4070

مجموع شرکتها 2479

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17587

مقام ولایت بادغیس
مقام ولایت بادغیس
http://badghis.gov.af
0
,
درباره
Badghis Governor Office is responsible for the various activities of Badghis Province

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En