نمایش آمار

مجموع کاربران4061

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17402

Den Danske Afghanistan Komité
Den Danske Afghanistan Komité
http://afghan.dk
0
,
درباره
DAC er en lille NGO i Danmark, men stor i Afghanistan. DAC har fokus på at forbedre det afghanske sundhedssystem og højne befolkningens sundhedstilstand.

En