نمایش آمار

مجموع کاربران4063

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

Open Society Afghanistan | Open Society Foundations (OSF)
Open Society Afghanistan | Open Society Foundations (OSF)
http://osafg.org
0
,
درباره
The Open Society Foundations office in Afghanistan focuses on women’s rights, access to justice, and independent media.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En